Om Vesterskov

 

Vesterskovs grundare är Elin Vesterskov och bolaget startades 2015.

Under bolagets första år var fokus mest på att anordna tränings- och konferensresor över hela världen. Det blev då hela 16 resor med deltagare från olika länder i Europa. Idag arbetar två inom bolaget, Elin Vesterskov och Pia Maraste. Våra främsta uppdrag är föreläsningar inom sömn, stress och återhämtning samt utbildningar för chefer och ”wellness ambassadörer” på små och stora företag.

Vidare besöker vi också företag och går inom de anställdas smärtor och försöka analysera om det kommer från dålig ergonomi på jobbet alternativt där hemma eller på grund av bristande ansvar på fritiden. Vår målsättning är att varje anställd ska få hjälp med just sitt problem samt att ge konkreta tips och verktyg i förebyggande syfte. Vi låter samtliga bli sedda och hörda och i förlängningen motverka och minska befintliga sjukskrivningar.

Sedan 2017 erbjuder vi även Hjärt- och lungräddningskurser för företag, föreningar och andra grupper. Vi kommer ut med dockor och övrigt material som behövs. Efter avslutad kurs på ca 120 min får samtliga deltagare också ett kompetenskort som bevis på genomförd kurs.

Vesterskov har många strängar på sin lyra. Men vi brinner för helheten. En person i balans tränar lagom, äter lagom nyttigt, vågar vila, vågar stänga av mobilen, är närvarande vid arbete, tar ansvar för sin hälsa, sover gott och jobbar på att vårda det viktigaste = sina relationer.

Fokus, kvalité och balans.

 

Share This