På dagens ergonomiföreläsning på en förskola gick vi bl.a igenom att lyfta rätt och att förebygga besvär och belastningsskador utifrån verksamhetens förutsättningar. Det var intressanta diskussioner om olika arbetsmoment och hur kroppen används. Det blev även många goda skratt och utbyte av erfarenheter sinsemellan i god laganda och härligt engagemang som gynnar den gemensamma arbetsmiljön.