Vi anpassar våra föreläsningar efter kundens önskade upplägg och innehåll samt målgrupp. På Eskilsminne IFs nätverksträff idag föreläste vi om ”Hållbar hälsa” och betonade framförallt vikten av återhämtning och dess betydelse för ökad motståndskraft mot stress. Det var även spännande inslag om fysisk aktivitet och praktiska övningar för att förebygga smärta i bl.a. ländrygg som många har problem med idag. Få hjärtat att slå av motion och inte av stress!