Att kunna ge medarbetare massage på arbetsplatsen är hälsofrämjande och förebygger sjukskrivning. Detta är något som vi bland annat lyfter på de föreläsningar vi ger. Vanliga besvär så som smärta i nacke, rygg och axlar och generell stress kan förebyggas. I samarbete med Clinicus Ryggcenter i Helsingborg erbjuder vi företagsmassage. För mer info. om företagsmassage och upplägg som passar er kontakta oss via info@vesterskov.se

Share This