Vesterskovs Workout ABs Integritetspolicy

Inledning
Du ska alltid kunna känna dig trygg när du lämnar dina personuppgifter till Vesterskovs Workout AB. Vi vill med denna integritetspolicy visa hur vi säkerställer att dina personuppgifter behandlas i enlighet med den vid varje tillfälle gällande lagstiftning. Från och med 25:e maj 2018 behandlas personuppgifter i enlighet med den nya dataskyddsförordningen (GDPR).

Personuppgiftsansvarig
Vesterskovs Workout AB, org.nr 5569607749, Hovslagaregatan 3b, 256 55 Helsingborg, är personuppgiftsansvarig för behandlingen av dina personuppgifter på denna webbplats och i våra tjänster. Information om hur du kontaktar oss finns under rubrik ”Kontaktinformation till Vesterskovs Workout AB”.

Insamling av information
På vår webbplats www.vesterskov.se finns möjlighet att prenumerera på vårt nyhetsbrev via mail. Den uppgift du lämnar i samband med ditt medgivande på webbplatsen är din e-postadress. E-postadressen lagras via en extern webbplats, MailChimp.

Väljer du att kontakta oss via mail/telefon med ärende kan vi därigenom få dina personuppgifter som du väljer att ge oss, exempelvis namn, adress, mobilnummer och e-postadress.

För event som anordnas av Vesterskovs Workout AB där anmälan av deltagande sker via extern bokningssida med webbplats ”Simple Sign up” (www.simplesignup.se) samlas uppgifter in om namn, e-postadress, mobilnummer och eventuellt företagsnamn/organisationsnummer.

Vi samlar inte in någon personlig information från dig när du besöker vår webbplats www.vesterskov.se. De uppgifter som vi automatiskt tar emot och sparar hämtas från din dator och webbläsare och de uppgifterna inkluderar din IP-adress, den begärda sidan, uppgifter om programvara och hårdvara.

Ändamålet med behandling av personuppgifter
Den information vi samlar in från dig via medgivande av nyhetsbrev används för att skicka mail med information och/eller marknadsföring för den verksamhet som bedrivs inom Vesterskovs Workout AB.

Den information vi samlar in från dig när du anmäler dig för deltagande till våra event via extern bokningssida ”Simple Sign up” (www.simplesignup.se) används enbart för eventets ändamål.

Den information vi samlar in från dig när du besöker vår webbplats används för att förbättra vår hemsida.

Utlämnande av uppgifter till tredje part
Vesterskovs Workout AB kommer inte att sälja, hyra eller leasa ut de personuppgifter som samlats in till tredje part. Vesterskovs Workout AB kan komma att lämna ut personuppgifter till bolag som behandlar personuppgifter för Vesterskovs Workout AB räkning, exempelvis IT-leverantörer och samarbetspartners. Det är dock alltid Vesterskovs Workout AB som ansvarar för behandlingen.

Barns personuppgifter
Vi samlar inte in personuppgifter från barn under 18 års ålder utan en av föräldrarnas eller vårdnadshavares skriftliga medgivande som har läst denna integritetspolicy.

Rätt att begära information, rättelse och radering
Du har rätt att kostnadsfritt en gång per år begära information om vilka personuppgifter som Vesterskovs Workout AB behandlar om dig och i vilket syfte. Du har också rätt att få uppgifter rättade, avidentifierade eller raderade. Kontakta oss på adress under rubrik ”Kontaktuppgifter till Vesterskovs Workout AB” om du vill veta mer om hur Vesterskovs Workout AB behandlar dina personuppgifter.

Säkerhet
Vesterskovs Workout AB har vidtagit de tekniska säkerhetsåtgärder som behövs för att skydda dina personuppgifter mot otillbörlig åtkomst, förändring och radering. Dina personuppgifter är lösenordsskyddade och är skyddad genom kryptering. Vi har antivirusprogram och brandväggar som skyddar våra system och nätverk och datorer och servrar som används lagras i en säker miljö.

Lagring av personuppgifter
Dina personuppgifter sparar vi så länge det är nödvändigt för att utföra en tjänst som du har begärt eller för vilken du har gett oss ditt samtycke till. För frågor om hantering av dina personuppgifter se kontaktuppgifter vid rubrik ”Kontaktinformation till Vesterskovs Workout AB”.

Besökaridentifiering – användning av kakor (cookies)
I syfte att förbättra vår webbplats använder Vesterskovs Workout AB kakor (cookies) som samlar in information om hur webbplatsen används. Det underlättar även din användning av webbplatsen. Det finns ingen koppling av personlig identifierbar information till kakorna. Vill du inte acceptera kakor kan din webbläsare ställas in så att du automatiskt nekar till lagring av kakor eller informeras varje gång webbplatsen begär att få lagra en kaka. Genom webbläsaren kan också tidigare lagrade kakor raderas. Se webbläsarens hjälpsidor för mer information.

Kontaktinformation till Vesterskovs Workout AB
Har du frågor om Vesterskovs Workout AB behandling av personuppgifter eller vill begära ett registerutdrag, kontakta oss på något av följande sätt:
Vesterskovs Workout AB, Hovslagergatan 3b, 256 55 Helsingborg.
info@vesterskov.se

Länkar till externa webbplatser
Vår webbplats www.vesterskov.se kan innehålla länkar till webbplatser som drivs eller ägs av någon annan än Vesterskovs Workout AB. Vesterskovs Workout AB ansvarar inte för den behandling av dina personuppgifter som sker på dessa webbplatser.

Förändringar av integritetspolicyn
Om denna integritetspolicy ändras kommer Vesterskovs Workout AB att publicera den justerade integritetspolicyn på www.vesterskov.se med information om när ändringarna träder i kraft. Om Vesterskovs Workout AB genomför några väsentliga förändringar i integritetspolicyn kan Vesterskovs Workout AB också välja att informera dig på annat sätt, till exempel via e-post eller genom att publicera ett meddelande på www.vesterskov.se.

Samtycke
Du godkänner vår integritetspolicy genom att använda vår webbplats www.vesterskov.se . Du kan när som helst återkalla ditt samtycke genom att kontakta Vesterskovs Workout AB. I sådant fall kommer Vesterskovs Workout AB inte längre behandla dina personuppgifter för de särskilda syften som du samtyckt till.