Det betalar sig att jobba aktivt förebyggande mot stress och psykisk ohälsa.
 
Visste ni att vi numera också erbjuder er personal, som känner sig stressade, kurs i hur man ska hantera och minska sin stress ?
 
Kristianstads kommun är ett ledande exempel på hur snabbt resultaten faktiskt visar sig.
 
– Nu vänder kurvan neråt. Det här är ett bevis för att våra olika insatser verkligen ger resultat, säger HR-direktör Johanna Näslund.
 
– Chefers roll är avgörande. Genom att arbeta förebyggande ser de tidigt tecken på att medarbetare inte mår bra, säger Johanna Näslund
 
https://www.kristianstad.se/sv/huvudnyheter/sjukfranvaron-minskade-under-2018/