Vår nya onlineföreläsning ”Lyft dig själv, del 1 – fysiskt” för Rikshem inspirerade att på naturliga sätt ”boosta” sina lyckohormoner och påverka kroppen positivt.

Föreläsningen är ett samarbete mellan Vesterskovs och Clinicus Ryggcenter (www.clinicus.nu).