Klicka på länken för att lyssna på SportPodden http://acast.com/sportpodden
Sportpodden med Cecilia Edström & Linda Åberg är Sveriges och kanske världens första podcast där kvinnor i sportens värld får chans att prata till punkt. Varför bara kvinnor?  Vi tycker att kvinnorna försvinner i mediebruset. Enligt Sportpodden med Edström & Åberg  borde det vara självklart att ge båda könen lika utrymme – men tyvärr ser verkligheten annorlunda ut. Vi ser det som ett demokratiskt problem att kvinnor inte får någon naturlig plats. Det är viktigt att medvetandegöra problemet och det här projektet är delvis ett uttryck för det. Vi vill helt enkelt uppmärksamma och lyfta frågan. I Sportpodden med Edström & Åberg får begåvade och intressanta kvinnor i sportens värld det utrymme de förtjänar. De får kliva ut ur skuggan och fram i ljuset.