image

 

En gång i månaden träffas vi som är egna företagare, chefer, HR ansvariga eller VDs, över en lunch på Johan P.

För att vara med, ansöker man om att gå med Facebook gruppen ”nätverksträffar för chefer….”

På vår nästa lunch den 16 mars kommer Kirsti Tellas​​ Tellas, VD för Tellas Consulting berättar om hur man gör för att skapa arbetsro i grupper.

Hur skapar man välfungerande arbetsgrupper, en god kommunikation mellan ledare och medarbetare och gemensamma mål för verksamheten? Den 31 mars kommer det en ny arbetsmiljölag AFS 2015:4 där arbete med psykosocial arbetsmiljö blir ålagd alla organisationer. Kirsti Tellas kommer berätta hur psykologerna på Tellas Consulting jobbar med grupper och organisationer, och även presentera ett konkret exempel på en mycket lyckad insats.